Investiture Ceremony 2022

List of members of

school council

Sr.No House Name Captain Vice-Captain
1 Gandhi House Riya Sharma Manroop kaur
2 Nehru house Shreyasi Jamwal Priyash Thakur
3 Sarojini house Anushka Sharma Vanshika Narang
4 Tagore house Yogita Thakur Aryan